Komplexné cestovné poistenie EURO

Cena poistenia sa odvíja od ceny zájazdu a ponúka poistnú ochranu pred a počas Vašej dovolenky. Pre zájazd v dĺžke trvania až do 22 dní . Pre skupiny 15 a viac osôb možná zľava vo výške 15% na poistnom ak osoby v skupine cestujú v rovnakom termíne zakúpili si rovnaký produkt poistenia a sú uvedení na jednej zmluve o obstaraní zájazdu, resp. v priloženomzozname.


Komplexné cestovné poistenie EURO Štandard zahŕňa:

 • Poistenie storna s 10%-nou spoluúčasťou, poistenie pre prípad prerušenia cesty - náhrada uhradených, ale nečerpaných služieb a nákladov na spiatočnú cestu
  až do dojednanej poistnej sumy s 10%-nou spoluúčasťou, poistenie batožiny, poistenie liečebných nákladov, poistenie pátrania a záchrany, úrazové poistenie, poistenie zodpovednosti za škody, asistenčné služby.

 

Komplexné cestovné poistenie EURO Štandard ponúka poistnú ochranu pred a počas Vašej dovolenky pre zájazd v dĺžke trvania  až do 22 dní:

 • Poistenie storna  až do dojednanej poistnej sumy s 10%-nou  spoluúčasťou
 • Poistenie pre prípad prerušenia cesty  - náhrada uhradených, ale nečerpaných služieb
  a nákladov na spiatočnú cestu až do dojednanej poistnej sumy s 10%-nou  spoluúčasťou
 • Poistenie zmeškania dopravného prostriedku a oneskoreného návratu do vlasti
 • Poistenie batožiny pri poškodení, zničení, krádeži alebo strate batožiny, poistené sú nutné nákupy  pri oneskorenom dodaní batožiny; náhrada cenných vecí do 1/3 poistnej sumy, pomoc pri znovu získaní cestovných dokladov,  do 1 360 EUR (40 971,36 Sk)
 • Poistenie pátrania a záchrany vrátane horskej služby na Slovensku  - náklady 
  na pátranie a záchranu do 3 400 EUR (102 428,40 Sk)
 • Poistenie liečebných nákladov do 200 000 EUR (6 025 200.- Sk)
 • Úrazové poistenie -  odškodnenie v prípade trvalých následkov úrazu od 50% 
  do 17 000 EUR (512142 Sk)
 • Poistenie zodpovednosti za škody spôsobené na majetku alebo zdraví do 100 000 EUR (3 012 600.- Sk)
 • Asistenčné služby – zahŕňajú  pomoc pri zadržaní alebo hrozbe zadržania políciou, pomoc pri zabezpečení právnej pomoci/tlmočníka, preddavok pre advokáta/kauciu
  do 1 700 EUR
 • Cena poistenia  pre Európu  (štáty Európy vrátane štátov okolo Stredozemného mora) a svet  sa odvíja od ceny zájazdu
 • Poistenie pre jednotlivca a rodinu. Pod rodinou rozumieme  dve dospelé osoby plus maximálne 5 detí  (do 18 rokov) -  osoby nemusia byť v príbuzenskou pomere, ani mať spoločné bydlisko
 • Pre skupiny 15 a viac osôb možná zľava vo výške 15% na poistnom ak osoby
  v skupine cestujú v rovnakom termíne zakúpili si rovnaký produkt poistenia a sú uvedení na jednej zmluve o obstaraní zájazdu, resp. v priloženom zozname

Komplexné cestovné poistenie EURO PLUS zahŕňa:

 • Poistenie storna zájazdu až do dojednanej poistnej sumy bez spoluúčasti, poistenie
  pre prípad prerušenia cesty bez spoluúčasti , poistenie batožiny, poistenie pátrania a záchrany, poistenie liečebných nákladov, úrazové poistenie, poistenie zodpovednosti za škody, asistenčné služby
 • Najvyššie poistné krytie

 

Komplexné cestovné poistenie EURO PLUS ponúka rozsiahlu poistnú ochranu pred a počas Vašej dovolenky pre zájazd v dĺžke trvania  až do 22 dní:

 • Poistenie bez obmedzenia veku -  aj nad 70 rokov
 • Poistenie storna - náhrada storno poplatkov pri nenastúpení na cestu až do dojednanej poistnej sumy  bez  spoluúčasti –poistené sú aj ochorenia nevyžadujúce pobyt
  v nemocnici;
 • Poistenie pre prípad prerušenia cesty  - náhrada uhradených, ale nečerpaných služieb
  a nákladov na spiatočnú cestu až do dojednanej poistnej sumy bez spoluúčasti
 • Poistenie zmeškania dopravného prostriedku a oneskoreného návratu do vlasti 
  až do 200 EUR (6 025,20);
 • Poistenie batožiny - náhrada pri poškodení, zničení, krádeži alebo strate batožiny, poistené sú nutné nákupy pri oneskorenom dodaní batožiny, pomoc pri znovu získaní cestovných dokladov, okamžitá pomoc a preddavok pri  krádeži , lúpeži alebo strate platobných prostriedkov -  do 2000 EUR (60 252.- Sk);
 • Poistenie pátrania a záchrany vrátane horskej služby na Slovensku  - náklady 
  na pátranie a záchranu do 7 000 EUR (210 882.- Sk);
 • Poistenie liečebných nákladov  do 200 000 EUR (6 025 200.- Sk);;
 • Úrazové poistenie -  odškodnenie v prípade trvalých následkov úrazu od 50% 
  do 34 000 EUR (1 024 284.- Sk);
 • Poistenie zodpovednosti za škody spôsobené na majetku alebo zdraví do 200 000 EUR (6 025 200.- Sk);
 • Asistenčné služby – zahŕňajú  pomoc pri zadržaní alebo hrozbe zadržania políciou, pomoc pri zabezpečení právnej pomoci/tlmočníka, preddavok pre advokáta/kauciu
  do 3 400 EUR (102 428,40 Sk);
 • Cena poistenia  sa odvíja od ceny zájazdu.  Geografická platnosť podľa Vašej voľby:  Európa (štáty Európy vrátane štátov okolo Stredozemného mora), alebo celý svet;
 • Poistenie pre jednotlivca a rodinu. Pod rodinou rozumieme  dve dospelé osoby plus maximálne 5 detí  (do 18 rokov) -  osoby nemusia byť v príbuzenskou pomere, ani mať spoločné bydlisko;
 • Pre skupiny 15 a viac osôb možná zľava vo výške 15% na poistnom ak osoby
  v skupine cestujú v rovnakom termíne zakúpili si rovnaký produkt poistenia a sú uvedení na jednej zmluve o obstaraní zájazdu, resp. v priloženom zozname

Viac o cestovnom poistení sa dozviete priamo u nás, radi Vám poradíme a poistíme Vás.

Cestovné poistenie krátkodobé EURO

Poistná ochrana pre cesty, ktoré trvajú až do 11 mesiacov. Cena poistenia pre Európu sa odvíja od počtu poistených dní. Pre skupiny 15 a viac osôb možná zľava vo výške 15% na poistnom ak osoby v skupine cestujú v rovnakom termíne, zakúpili si rovnaký produkt poistenia a sú uvedení na jednej zmluve o obstaraní zájazdu, resp. v priloženom zozname.

Cestovné poistenie EURO PLUS zahŕňa:

 • poistenie pre Európu a svet
 • poistenie zmeškania dopravného prostriedku a oneskoreného návratu do vlasti, poistenie batožiny, poistenie pátrania a záchrany vrátane horskej služby na Slovensku , poistenie liečebných nákladov, úrazové poistenie, poistenie zodpovednosti za škody, asistenčné služby, poistenie pre jednotlivca a rodinu.

Štúdium / Au-pair


Cestovné poistenie Štúdium / Au-pair:

 • rozsah platnosti 'Európa' a 'Svet'
 • maximálna dĺžka poistenia 365 dní
 • poistná ochrana zahŕňa prevoz do najbližšej nemocnice/preloženie, ambulantné ošetrenie, pobyt v nemocnici, prevoz liekov, prevoz do vlasti podľa rozhodnutia lekára, (vrátane ambulantného lietadla), repatriácia v prípade smrti do vlasti

Storno zájazdu, letenky

Cena poistenia storna zájazdu a odvíja od ceny zájazdu . Pre skupiny 15 a viac osôb možná zľava vo výške 15% na poistnom ak osoby v skupine cestujú v rovnakom termíne zakúpili si rovnaký produkt poistenia a sú uvedení na jednej zmluve o obstaraní zájazdu, resp. v priloženom zozname.

Poistenia storna EURO Štandard zahŕňa poistenia storna zájazdu a poistenie pre prípad prerušenia cesty:

 • Storno zájazdu so spoluúčasťou 10% , poistenie pre prípad prerušenia cesty

Poistenia storna EURO PLUS zahŕňa poistenie storna zájazdu a poistenie pre prípad prerušenia cesty :

 • Storno zájazdu až do dojednanej poistnej sumy bez spoluúčasti, poistenie pre prípad prerušenia cesty

Najdôležitejších 5 dôvodov prečo sa poistiť v Európskej cestovnej poisťovni:

 • špecialista na cestovné poistenie, už od roku 1907
 • poistná ochrana začína prekročením hraníc obce Vášho trvalého bydliska
 • poistíme Vás bez ohľadu na Váš vek
 • už v našich štandardných produktoch sú kryté aj športy ako lyžovanie, snowboarding, potápanie, horolezectvo
 • zvýhodnená rodinná poistka je až pre 7 osôb – 2 dospelé osoby plus maximálne 5 detí do 18 rokov

 

 

europska